A.J. I Gent major.

A.Jubilats i Gent Major. Segon Molí

REVISTA

Formem un grup de gent gran, que en unir-nos en associació pretenem millorar les nostres vides i les dels quals ens envolten. A tots els aspectes possibles, en la salut, mentalment, físicament, en coneixements… Col·laborant amb tots els veïns a nivell de carrer o a nivell institucional, per això tenim representació en les institucions municipals. L’objectiu final a millorar la nostra societat de cara a la gent major perquè aquesta se senta més integrada i acompanyada sempre. Fer una ciutat mes amigable i acollidora de cara als mes majors