Creació pàgines Web

Sota la col·laboració de FEDASCICA. Es realitzen sessions d'assessorament i construcció de pàgines web