Objectius

Els nostres objectius sempre ha segut el ser un interlocutor vàlid davant de l’Ajuntament per tal de que la Ciutadania del nostre entorn vixca cada vegada millor, fent vore les mancances que hi han al barri, integrar a les distintes fmilies al voltant de la seu de l’Associació, en definitiva, estem per a «arreglar» les possibles debilitats que tindriem si anarem cada persona pel seu costat.