Manteniment Físic

Amb l'ajuda de la Generaritat V. Tenim organitzades diverses sessions matinals per al manteniment físic de persones majors. Es desenvolupen en l'exterior l'el parc Rafalafena i dirigits per monitors.